Do strony głównej
Kontakt
Nowa strona www, nowy adres
2016-02-25 09:24:45
Od dnia 15 marca 2016 r ta strona będzie nieaktywna. Nasza strona została przeniesiona na inny serwer pod adres WWW.OZZFIZJOTERAPIA.PL
Efekty spotkania z Ministrem Zdrowia
2016-02-23 14:36:33
Na temat spotkania w Ministerstwie Zdrowia odnośnie Naszej Ustawy możecie przeczytać państwo artykuł na stronie PTF - http://zgptf2.linuxpl.info/files/news.php?readmore=158 . Niestety z wypowiedzi obecnych tam przedstawicieli środowiska wyłania sie obraz w którym widać wyraźnie wolę pójścia na ustępstwa w kwestii kluczowych zapisów Ustawy, wyłącznie w celu wejścia jej w życie. Szanowni Państwo nie tędy droga, nie możemy pozwolić na to żeby grupka kilkuset osób zmieniała podstawowe dla Nas zapisy w ustawie tylko z chęci własnego zysku. Nie wierzmy w bzdury głoszone przez autorów poprawki, mówiące o dobru pacjenta, to wszystko wyssane z palca dyrdymały. Jeśli nie wiadomo o co chodzi to myślimy o .... kasie. NIE DAJMY ZABRAĆ SOBIE TEGO co 28 latach wywalczyliśmy.
Transport z Kielc i okolic na manifestację.
2016-02-20 16:21:37
Osoby chętne na wyjazd na manifestację z Kielc i okolic w dniu 26.02, nie mające transportu proszone są o kontakt z Mariuszem Tofilem ze świętokrzyskiego oddziału PTF. Telefon 693 032 127
Strona internetowa
2016-02-19 13:33:21
Prosimy o opinie odnośnie nowej szaty graficznej naszej strony inernetowej, której wersje beta możecie znaleźć pod adresem http://stellakielce.nazwa.pl/fizjoterapia/index.php . Jest to wersja próbna, opinie prosimy kierować pod maila robert.viper@onet.pl
ZMIANA GODZINY PROTESTU NA 11,00
2016-02-19 11:13:21
W związku ze zmianą godzin prac Sejmu RP, została zmieniona godzina rozpoczęcia protestu. Protest rozpocznie się 26.02.2016 r. o godzinie 11,00.
O nas w mediach
2016-02-16 09:57:03
TVP3 info http://kielce.tvp.pl/24031830/fizjoterapeuci-poczekaja-na-zmiane-przepisow Medexpress.pl http://www.medexpress.pl/ogolnopolski-zwiazek-zawodowy-fizjoterapia-ostro-o-odroczeniu-nowych-przepisow-o-fizjoterapeutach/63222
MANIFESTACJA 26.02. godz 12,00
2016-02-15 14:27:43
W dniu 26.02.2016 r. Organizacje zrzeszające fizjoterapeutów organizują w Warszawie pod Sejmem manifestację w obronie Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty. Gorąco namawiamy do uczestniczenia fizjoterapeutów, pacjentów, oraz wszystkie zainteresowane i nie tylko osoby.
Plakat
2016-02-14 13:02:16
W zakładce "plakat" pod linkiem "precz" jest dostępny plakat do pobrania. Dla chętnych, chcących pobrać projekt w wyższej rozdzielczości prosimy o kontakt; robert.viper@onet.pl
Zamach na
2016-02-11 21:52:50
W związku ze złożeniem przez Panią Poseł Józefę Hrynkiewicz projektu vacatio legis naszej Ustawy zwracamy się z apelem do środowiska o zwarcie szeregów w obronie naszych praw. Poniżej projekt : Ustawa z dnia ........ 2016 r. o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty Art. l. W ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.2015.1994) art. 156 otrzymuje brzmienie: "Art. 156. Ustawa wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia." Art. 2 Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Krótki komentarz do uzasadnienia wniosku, który można pobrać z tej strony; http://zgptf2.linuxpl.info/files/projektpis.pdf Niewielka grupa osób bojąca się panicznie o domniemaną utratę swoich dochodów, chce wszelakimi sposobami, argumentując to w pokrętny sposób rzekomym dobrem pacjenta i ochrona budżetu państwa sprowadzić nas jaką grupę zawodową do roli wasali wykonujących ich zlecenia. W swoim zadufaniu uważają się za jedynych dysponujących wiedzą, sprowadzając; fizjoterapeutów, ratowników medycznych, diagnostów, pielęgniarki, etc do roli swoich sług wykonujących jedyne słuszne zalecenia. Apelujemy do was moi drodzy fizjoterapeuci, ratownicy, farmaceuci, diagności, psychologowie, pielęgniarki nie dajmy zabrać sobie swoich praw i stańmy razem w ich obronie.
Po spotkaniu z panem Ministrem
2016-02-01 22:45:57
W dniu 25-01-2016 przedstawiciele innych zawodów medycznych spotkali się z Panem Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem i jego współpracownikami min Dyrektorem Departamentu Dialogu Społecznego Jakubem Bydłoniem. Poszczególni przedstawiciele związów przedstawili problemy zawodowe środowisk które reprezentują. Najważniejszy postulat, potrzeba podwyżki wynagrodzeń dla pozostałych pracowników ochrony zdrowia została przyjęta ze zrozumieniem, ale niestety nie ma dla nas pieniędzy. Pocieszające jest to, że ministerstwo rozpoczęło prace nad uregulowaniem wynagrodzeń wzorujac się na krajach unijnych. Wg Pana Ministra potrzeba na to około 2-3 mies. Stronę związkową reprezentowali: Grażyna Musiałkiewicz Przewodnicząca ZK OZZPDMIF, która jest koordynatorem porozumienia międzyzwiązkowego, Roman Badach Rogowski - KZZPRatownictwa Medycznego, Iwona Kozłowska - OZZPracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, Beata Gruszczyńska - NSZZ Pracownikow z Wyższym Wykształceniem Medycznym-Inowrocław, Cezary Staroń - OZZTechników Medycznych Elektroradiologii, Piotr Gryba - ZZPracowników Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Lublin, Marek Rajkiewicz - OZZ "FIZJOTERAPIA",
Kurs drenażu limfatycznego
2016-01-20 09:30:54
Zapraszamy fizjoterapeutów do udziału w kursie "Manualny drenaż limfatyczny z elementami kompresjoterapii", część I. Szkolenie organizowane jest przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii – Zakład Rehabilitacji w następujących terminach: · 15-17.04.2016 · 30.09-02.10.2016 Prowadzenie dr n. med. Anna Opuchlik. Zapisy i szczegółowe informacje: annaop@onkol.kielce.pl tel. 694 459 838
Szczęśliwego Nowego 2016 Roku.
2015-12-31 14:06:44
Zarząd Główny życzy wszystkim fizjoterapeutom, oraz naszym sympatykom i adwersarzom, szczęśliwego Nowego Roku w zdrowiu, spokoju i radości. Niech Wasze marzenia, choćby najbardziej zwariowane spełniły się, a życie codzienne niech zaskakuje Was samymi pozytywnymi niespodziankami.
Wesołych Świat
2015-12-23 08:37:29
Zdrowych, spokojnych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia, w atmosferze radości i miłości bliźnich życzy Zarząd Główny OZZ "Fizjoterapia"
Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia
2015-12-21 22:47:12
Na spotkanie z Panem Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem oraz z przedstawicielami pracodawców i związków zawodowych została zaproszona pani Grażyna Musiałkiewicz przewodnicząca OZZPDMiF. Spotkanie odbyło się 15-12-2015r. i poświęcone zostało problemom związanym z wynagrodzeniom ochrony zdrowia. Zabierając głos pani Grażyna będąc przedstawicielka innych zawodów medycznych, oświadczyła że oczekujemy od Pana Ministra w trybie doraźnym podwyżek na poziomie pielegniarskich oraz rozwiązania problemu płac przez stworzenie minimalnego wynagrodzenia w poszczególnych grupach medycznych na bazie średniej krajowej w gospodarce narodowej. Podkreśliła iż nikt z naszych grup zawodowych nie jest przeciwny podwyżkom dla pielęgniarek ,ale nie powinno się to odbywać kosztem pozostałych pracowników. Na zakończenie Pan Minister poprosił o miesiąc cierpliwości co da mu czas na opracowanie wstępnych rozwiąząń omawianego problemu płacowego. W ramach Krajowej Rady Dialogu Społecznego powstaje zespół d/s ochrony zdrowia który będzie próbował rozwiązywać zgłaszane problemy.
O czym mówi ustawa?
2015-11-28 18:57:09
Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty uchwalona przez Sejm, zatwierdzona przez Senat i podpisana przez Prezydenta RP wchodzi w życie w połowie 2016 r i określa zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Najważniejsze zapisy dotyczą: 1) Rejestracji fizjoterapeutów i tworzenia samorządu. - obowiązku rejestracji, bez którego nie będzie możliwości wykonywania zawodu fizjoterapeuty - weryfikacji uprawnień do wykonywania zawodu fizjoterapeuty - wyborów delegatów i utworzenia Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej 2) Kompetencji na każdym poziomie wykształcenia fizjoterapeuty. - technika/licencjata - magistra fizjoterapii - specjalisty w dziedzinie fizjoterapii 3) Samodzielności zawodowej - możliwości samodzielnej pracy na różnym poziomie w zależności od stopnia wykształcenia - prowadzenia praktyki prywatnej w postaci samodzielnego podmiotu działalności medycznej 4) Prawa wykonywania zawodu na terenie RP. - przez obywateli RP, oraz cudzoziemców. - możliwości odzyskania praw do wykonywania zawodu fizjoterapeuty i konsekwencje ich utraty 5) Odpowiedzialności zawodowej. - obowiązku rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej - odpowiedzialności cywilnej - komunikacji z innymi pracownikami medycznymi 6) Systemu kształcenia fizjoterapeutów. - jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich - specjalizacji kierunkowej z fizjoterapii - szkolenia podyplomowego 7) Nadzoru nad wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty. - poprzez możliwość kontroli pracy fizjoterapeuty przez uprawnione do tego organy 8) Więcej informacji – patrz ustawa.
POZPOZ Wroclaw 2015
2015-11-04 21:03:22
W dniu dzisiejszym 4.11.2015 r. został podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia Porozumienia Organizacji Zrzeszających Pracowników Ochrony Zdrowia - Wrocław 2015. W założeniach programowych organizacje tworzące Stowarzyszenie będą wzajemnie wspomagały się w realizacji swoich postulatów na forum ogólnopolskim. Komunikat grupy inicjatywnej jest w zakładce POZPOZ Wrocław 2015.
Mamy Ustawę !!!
2015-10-27 09:10:53
Mamy Ustawę!!! Szanowni Państwo Prezydent Rzeczypospolitej Polski podpisał "Ustawę o Zawodzie Fizjoterapeuty". Przed nami wszystkimi jeszcze dużo pracy, ale należy podziękować autorom Ustawy, koleżankom i kolegom z Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Fizjoterapii Polskiej, Posłom I Senatorom którzy nas wspierali, zaprzyjaźnionym Związkom Zawodowym i wszystkim którzy byli przychylni naszym dążeniom.
List otwarty
2015-10-19 21:58:30
List otwarty wysłany w imieniu uczestników protestu przez panią Grażynę Musiałkiewicz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii i pana Romana Badach-Rogowskiego Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego. Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów. Szanowna Pani Premier, organizacje związkowe reprezentujące inne zawody medyczne bardzo uważnie obserwują działania rządu dotyczące obietnic podwyżek w wybranych grupach zawodowych. Jesteśmy oburzeni sposobem traktowania środowiska i prób jego ciągłego skłócania. Odnosimy wrażenie, że nie zależy Pani na integracji lecz wręcz przeciwnie na coraz większym dzieleniu pracowników medycznych. W dniu 28 września odbyła się manifestacja innych zawodów medycznych i podczas wręczenia petycji usłyszeliśmy zgodnie zarówno w Ministerstwie Zdrowia jak i od Pani urzędników - jedno wspólne zdanie - "w systemie nie ma pieniędzy dla pracowników wykonujących inne zawody medyczne". Dokładnie to samo zostało wypowiedziane przez Ministra Cieślukowskiego na spotkaniu sierpniowym. Wobec powyższego pytamy: skąd nagle tydzień po manifestacji spotkanie z ratownikami medycznymi, na którym obiecuje Pani tej grupie zawodowej wzrost wynagrodzeń od stycznia 2016. Jako protestujący i solidaryzujący się również z tą grupą medyczną cieszymy się z tego posunięcia jeśli oczywiście jest ono realne. Czy deklaracja z dnia 7 bm. będzie spełniona? Pozostaje pytanie co do podwyżek dla diagnostyki laboratoryjnej, techników elektroradiologii, fizjoterapeutów, techników farmacji, pracowników medycyny nuklearnej, masażystów, itd. Czy znajdzie Pani czas na kolejne spotkania i obietnice? Nie chcemy być "specjalnie traktowani" i być "służbą dla służby zdrowia", czas najwyższy aby pracowników medycznych wszystkich branż traktować poważnie i kompleksowo a nie wybiórczo. Od Pani jako Premier właśnie tego oczekiwaliśmy. Niestety ani Pani, ani Pan Minister Zdrowia prof. Marian Zembala nie uznali za stosowne rozmawiać ze "służbą dla służby zdrowia" - bo przecież ze służbą się nie rozmawia, tylko od niej wymaga dobrej pracy za kiepska płacę. Niestety, takiego traktowania mamy dosyć i kolejny raz mówimy: nie chcemy .,specjalnego traktownia" lecz pracy w dobrych warunkach i z wynagrodzeniem zgodnym z naszymi umiejętnościami zawodowymi, posiadanym wykształceniem i kwalifikacjami. Sygnatariusze porozumienia: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego, Krajowa Sekcja Masażystów Niewidomych iNiedowidzących, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej, Ogólnopolski Związek Zawodowy ,,FIZJOTERAPIA", Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii, Podlaska Federacja Pracowników Ochrony Zdrowia, Polskie Towarzystwo Elektroradiologii, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, SNZZ Pracowników z Wyższym Wykształceniem Medycznym-Inowrocław, Związek Zawodowy Techników Farmaceuty:cznych RP.
APEL DO PRZEYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2015-10-16 09:56:51
SZANOWNY PANIE PREZYDENCIE ! W imieniu wszystkich pacjentów i fizjoterapeutów zwracamy się do Pana jako niezależnej głowy Państwa Polskiego z prośbą o podpisanie USTAWY O ZAWODZIE FIZJOTERAPEUTY. Prosimy o rozważenie naszych racji i w trosce o dobro pacjentów, nie uleganie naciskom ze strony środowiska lekarskiego, które w swojej korporacyjnej nieskromności blokowała do chwili obecnej wszystkie ustawy o zawodach medycznych. Czekamy na Ustawę regulująca nasz zawód ponad 20 lat, teraz po zakończeniu procesu procedowania przez Sejm i Senat RP, wyglądamy z niecierpliwością na Pana podpis. ZWRACAMY SIĘ JESZCZE RAZ Z APELEM O PODPISANIE NASZEJ USTAWY. Fizjoterapeuci Polscy
Spotkanie w Kancelarii prezydenta RP
2015-10-14 22:58:16
W dniu dzisiejszym w Kancelarii Prezydenta RP odbyła się dyskusja zainteresowanych stron w sprawie dalszego procedowania Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związków Zawodowych w osobie; Pani Grażyny Musiałkiewicz (spotkanie zorganizowane na jej wniosek)- przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki i Fizjoterapii, OZZ "Fizjoterapia" w osobie Pani Lidii Koktysz, oraz przedstawicieli towarzystw naukowych m.in Fizjoterapii Polskiej reprezentowanych przez pan Macieja Krawczyka i Ernesta Wiśniewskiego. W dyskusji zabrał udział również Konsultant Krajowy w Dziedzinie Fizjoterapii Pan Zbigniew Wroński, oraz Panowie Zbigniew Sliwiński, Jan Szczegielniak i zaproszeni goście. Przedstawicielami strony negatywnie opiniującej naszą Ustawę byli Pani Jolanta Kujawa, Pan Konstanty Radziwiłł, oraz Pan Piotr Majcher reprezentanci środowiska lekarskiego. Wniosek z tego i innych spotkań jest jeden: "Za wszelką cenę należy zablokować wejście w życie Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty w obecnym brzmieniu". Komu na tym zależy, nie trzeba NIKOMU logicznie myślącemu wyjaśniać. Przykre jest to, że w swoim zaślepieniu i zacietrzewieniu oponenci nie widzą możliwych negatywnych skutków swojego postępowania. Czyżby ich własna buta uniemożliwiała im obiektywna ocenę sytuacji? Robert Włodarczyk
Warte zobaczenia
2015-10-09 18:28:34
Nie sugerujcie się tytułem onetowskiego materiału. Chyba warto posłuchać http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/gdzie-lezy-problem-sluzba-zdrowia-w-polsce/bd4zhx
Teraz wszystko zalezy od Prezydenta RP !!!
2015-10-03 22:17:30
Szanowni Państwo! Po uchwaleniu Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty przez Sejm i Senat RP teraz projekt trafi na ręce Prezydenta RP. Mamy szczerą nadzieję, że Prezydent podpisze tak długo oczekiwaną dla naszego środowiska i pacjentów Ustawę. Żeby dopomóc Głowie Państwa w podjęciu decyzji (wbrew niektórym środowiskom) zachęcamy do wysyłania listów do Kancelarii Prezydenta RP najpóźniej do 6.10.2015 r. na adres: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa lub na adres: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda Pałac Prezydencki Krakowskie Przedmieście 46/48 00-047 Warszawa. Listy prosimy wysyłać z dopiskiem na kopercie: „Jeden podpis – sprawność milionów Polaków” Przykładowa treść listu od fizjoterapeuty: Będąc polskim fizjoterapeutą popieram uchwaloną przez Sejm RP 25 września 2015 oraz 1 października 2015 przez Senat RP Ustawę o Zawodzie Fizjoterapeuty i bardzo proszę Pana Prezydenta o jej podpisanie. Dziesięć milionów Polaków korzysta stale z pomocy fizjoterapeutów. Jest nas 70 tysięcy i jesteśmy trzecią najliczniejszą grupą zawodową pracującą w opiece zdrowotnej. Wprowadzenie w życie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty przyniesie wiele korzyści obywatelom polskim i budżetowi państwa. Jeszcze raz bardzo proszę Pana Prezydenta o podpisanie Ustawy. Z poważaniem Imię i nazwisko, Ewentualnie tytuł i miejscowość Od pacjenta: Przykładowa treść listu od pacjenta: Jestem pacjentem i popieram przegłosowaną w Sejmie RP w dniu 25 września 2015 roku oraz 1 października 2015 w Senacie RP Ustawę o Zawodzie Fizjoterapeuty. Chcę być jak najdłużej sprawnym człowiekiem i chcę korzystać z usług fizjoterapeuty tak, by terapia odbyła się jak najwcześniej. Jestem obecnie zmuszany przez bezduszny system do licznych poprzedzających wizyt u lekarzy mimo, że mój stan jest stabilny a rozpoznanie lekarskie się nie zmienia. Bardzo proszę pochylić się nad losem polskich pacjentów bo ta Ustawa jest dla nas. Proszę o podpisanie Ustawy. Z poważaniem Imię nazwisko miejscowość
Wyrazy poparcia dla naszego protestu.
2015-10-01 23:01:52
http://finanse.wp.pl/drukuj.html?wid=17880721&ticaid=115af6 ten artykuł również pozostawiam bez komentarza.
Prace nad Ustawą w Senacie RP.
2015-09-29 23:09:31
Przebieg prac Komisji Zdrowia w Senacie RP pozostawiam bez komentarza. Komisja Zdrowia (107) - 29.09.2015 r. http://www.senat.gov.pl/transmisje/retransmisje/
Sejm za Ustawą o zawodzie.
2015-09-25 19:07:25
Sejm przyjął ustawę o zawodzie fizjoterapeuty głosami 272 posłów, 119 było przeciw a 32 wstrzymało się od głosu, głosowało 423 posłów To jednak nie koniec, teraz jeszcze decyzja Senatu i podpisanie ustawy przez Prezydenta RP. PTReh jest przeciw ustawie i ma zamiar wnieść do Prezydenta RP prośbę o zawetowanie ustawy. Aktualny projekt Ustawy jest dostępny pod adresem; http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3936 . Miłej lektury.
Informacja od organizatorów
2015-09-25 18:50:56
Wszyscy którzy jadą zorganizowaną komunikacją/busy autokary/ -jadą do Placu Teatralnego tam wysiadają uczestnicy protestu a samochody kierują sie na parking przy Alei Gagarina i z tamtąd będzie wyjazd po demonstracji. Każdy autokar i bus ma byc zaopatrzony w białą kartke formatu A4 z przodu szyby. Prosze powiadomić zainteresowanych.
28-09-2015r.- informacje
2015-09-15 20:14:49
Zapraszamy wszystkich fizjoterapeutów, nie tylko zrzeszonych w OZZ"Fizjoterapia" którzy chcą zaprotestować przeciwko dzieleniu środowiska medycznego i nie chcą być"specjalnie traktowani" do udziału we wspólnej manifestacji 28 września 2015r. Zbieramy się o godz 9.30 przed gmachem Ministerstwa Zdrowia ul Miodowa 15, a o godz. 10 rozpoczynamy protest. Mile widziane transparenty z odpowiednimi hasłami. Ci którzy nie mogą być z nami w Warszawie a popierają nasze działania zachęcamy do wsparcia naszej akcji, np przez informowanie pacjentów o problemach środowiska, wywieszenie informacji o manifestacji, czarne koszulki itp. W zakładce Plakat jest wzór plakatu informującego o naszej manifestacji. Zalecamy użycie go przez organizacje zakładowe. Wzór do druku wyślę tym którzy przyślą zgłoszenie na mój email. marek65@interia.eu
Manifestacja 28-09-20015
2015-08-12 21:50:13
Proszę w imieniu Zarządu o zgłaszanie w terminie do 18-08-2015 chętnych do wzięcia udziału w tej manifestacji. proszę też o opinie czy ten protest w tym terminie przyniesie jakiś pozytywny skutek.Zgłoszenia i opinie należy wysyłać na nowy adres Zarządu ozzfizjoterapia@gmail.com.
Apel!!!
2015-08-12 21:39:01
Po spotkaniu podjęta została decyzja o organizacji protestu przed gmachem Ministerstwa Zdrowia. Apelujemy do wszystkich pracowników diagnostyki laboratoryjnej, elektroradiologii, radioterapii ,medycyny nuklearnej, fizjoterapii, masażystów, pracowników ratownictwa medycznego i wszystkim którzy są przez MINISTERSTWO ZDROWIA „ TRAKTOWANI SPECJALNIE” DO UDZIAŁU W MANIFESTACJI W DNIU 28 WRZEŚNIA W WARSZAWIE. Celem naszym jest pokazanie, że nie zgadzamy się na bycie pomijanym przy wszystkim co ważne dla nas i wykonywanych przez nas zawodów. Nie pozwólmy byśmy byli tylko „ służbą dla służby zdrowia” Dzisiaj skłóca się środowisko myśląc tylko o parytetach. Zmobilizujmy nasze koleżanki i kolegów i pokażmy, że nie zgadzamy się na bycie „Traktowanym Specjalnie.” Sygnatariusze porozumienia: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapiii Ogólnopolski Związek Zawodowy „FIZJOTERAPIA” Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych SNZZ Pracowników Medycznych z Wyższym Wykształceniem- Inowrocław Krajowy Związek zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego Krajowa Sekcja Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów Polskie Towarzystwo Elektroradiologii Polskie Towarzstwo Fizjoterapiii Koordynator działań Grażyna Musiałkieiwcz –Przewodnicząca ZK OZZ PDMIF
Po spotkaniu
2015-08-12 21:32:33
Spotkanie odbyło się bez ministra zdrowia Mariana Zembali, czyli zgodnie z jego wypowiedzią, ''nie będę się spotykał z różnymi grupami i spełniał ich życzenia''. Przedstwicieli organizacji którzy podpisali porozumienia we Wrocławiu, przyjął wiceminister Cezary Cieślukowski w towarzystwie Jakuba Bydłonia, dyrektora departamentu dialogu społecznego i Mateusza Komzy, dyrektora departamentu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych. Dyskusja i "wylewanie żali" trwała 3 godziny. Okazało się, że wszyscy jesteśmy ''wyróżnieni'' i wręcz ''traktowani specjalnie''. Na ręce wiceministra złożyliśmy petycję z naszymi postulatami. Pismo z prośbą o interwencję i przeciwstawienie się dzieleniu środowiska medycznego zostało wysłane do pana Prezydenta.Niestety podwyżek proporcjonalnych do pielęgniarek nie dostaniemy.
Zaproszenie na spotkanie
2015-08-04 19:54:15
Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego zaprasza przedstawicieli organizacji, którzy podpisali porozumienia we Wrocławiu, na spotkanie 5 sierpnia br.o godzinie 10.00 w Małej Sali Kinowej w gmachu Ministerstwa Zdrowia przy ulicy Miodowej 15 w Warszawie. Tematem spotkania będą min. regulacje płac pozostałych grup zawodowych pracujących w ochronie zdrowia.
Wstrzymania prac nad ustawą o zawodzie domaga się Naczelna Rada Lekarska!
2015-07-23 20:11:36
https://www.medexpress.pl/start/lekarze-mowia-nie-ustawie-o-zawodzie-fizjoterapeuty-to-lekarz-odpowiada-za-leczenie/60821/ to link do strony medexpressu na której jest artykuł zamieszczone stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Od 20 lat prace nad ustawą są blokowane, teraz wiemy przez kogo, a dlaczego możemy się domyślać.
Obywatelski Projekt Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty
2015-07-21 20:34:39
Powołany przez Zarząd Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska Komitet Inicjatywy Ustawodawczej do spraw Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty, złożył 30 -06-2015r Obywatelski Projekt Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty wraz z ponad 130 tyś. podpisów do Marszałka Sejmu. Projekt ten został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Może to nastąpić najpóźniej do 30-09-2015r. Cieszy ten fakt, ponieważ wielu członków naszego związku złożyło podpisy poparcia pod tym ptojektem. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia przyspieszyło prace legislacyjne, przekazując poselski (PSL razem z PTF) Projekt Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty wraz z poprawkami do Nadzwyczajnej Specjalnej Sejmowej Podkomisji, gdzie trwają konsultacje w gronie ekspertów i przedstawicieli środowisk medycznych.Ostatnie posiedzenie było 15-07-2015r.
Deklaracja współpracy
2015-07-13 23:07:22
Chęć współpracy zadeklarowali 22-06-2015r. przedstawiciele zarządów następujących zwiazków i organizacji: 0gólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego, 0gólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii, 0gólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii, 0gólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia, SNZZ Pracowników Medycznych z Wyższym Wykształceniem – Inowrocław, Polskie Towarzystwo Elektroradiologii, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Krajowa Sekcja Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów i Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, to kolejne organizacje które chcą dołączyć do porozumienia o współpracy na rzecz wspólnych działań w obronie interesów naszych grup zawodowych.
Ochrona zdrowia to nie tylko lekarz i pielęgniarka!
2015-07-13 22:42:58
http://www.medexpress.pl/start/ochrona-zdrowia-to-nie-tylko-lekarz-i-pielegniarka/60641/ link do strony MedExpressu gdzie została zamieszczona informacja o potrzebie spotkania przedstawicieli organizacji związkowych reprezentujące inne zawody medyczne z Ministrem Zdrowie w sprawie podwyżek.Takie dwa pisma, w imieniu organizacji których przedstawiciele podpisali porozumienie o współpracy, wysłała Przewodnicząca ZK OZZPDMIF pani Grazyna Musiałkiewicz. Na pierwsze nie było odpowiedzi.
Nowe uprawnienia dla pielęgniarek, a co z nasza Ustawą?
2015-07-02 09:59:37
Szanowni Państwo! Zgodnie z nowym projektem rozporządzenia MZ pielęgniarki i położne będą mogły ordynować część leków bez konsultacji z lekarzem http://www.medexpress.pl/start/wiemy-jakie-leki-i-badania-beda-mogly-ordynowac-pielegniarki-i-polozne/60526/?utm_source=INIS&utm_medium=email&utm_campaign=Piel%C4%99gniarki+do+Zembali%3A+Nie+jeste%C5%9B+bogiem+|+Du%C5%BCe+zmiany+w+prowadzeniu+dokumentacji+medycznej.+Jakie%3F (odnośnik wklejamy do przeglądarki)!!! A nam fizjoterapeutom po 5 letnich studiach wyższych autorzy projektu Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty chcą zakazać; badania, oceny stanu narządu ruchu pacjenta i wykonywania procesu usprawniania ruchowego. Czy to nie kuriozum w skali światowej.
Nie tylko lekarze i pielegniarki.
2015-06-24 21:34:18
Nie tylko lekarze i pielęgniarki walczą o swoje prawo do godziwych zarobków. Również fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, radioterapeuci, technicy radiologii i ratownicy medyczni upominają się o prawa do warunków pracy i płacy adekwatnych dla swoich umiejętności. W dniu 22.06.2015 r. we Wrocławiu nasze związki wystosowały wspólne pismo do Ministra Zdrowia i Prezydenta Elekta. Wspomina o tym biuletyn medyczny; http://www.medexpress.pl/start/fizjoterapeuci-tez-chca-podwyzek/60403/
Aktualizacja danych
2015-06-06 13:45:15
Szanowni Państwo! W związku z przygotowywanym projektem otwarcia strony związkowej na FB, Zarząd Główny zwraca się z prośbą o uaktualnienie bazy danych poczty elektronicznej przez organizacje zakładowe. Aktualne adresy mailowe prosimy przesyłać na adres: marek65(małpa)interia.eu
Kongres
2015-05-27 21:11:26
Szanowni Państwo, poniżej fragment listu przeslanego przez Prezesa Instytutu McKenziego Polska dr Tomasza Stengerta. Z wielką przyjemnością pragnę poinformować o organizowanym przez Instytut McKenziego Polska wraz z Rehasport Clinic-FIFA Medical Center of Excellence oraz Wydawnictwem PZWL, Kongresie, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 02-04.06.2016 r. W trakcie Kongresu będziemy mieli okazję świętować 20-to lecie Instytutu McKenziego Polska, stąd mamy zaszczyt gościć u nas w kraju wybitnych specjalistów z całego świata zajmujących się narządem ruchu z naciskiem na medycynę sportową. Swoje uczestnictwo między innymi już potwierdzili: Prof. Karim Khan (Kanada) – autor książki pt. “Kliniczna Medycyna Sportowa” Prof. Michael Adams (Wielka Brytania) – wybitny patomorfolog, współautor “Biomechanika bólu kręgosłupa” Prof. Patricia Dolan (Wielka Brytania) – jeden z wiodących biomechaników współautor “Biomechanika bólu kręgosłupa” Dr Ted Dresinger (USA) – jeden z głównych specjalistów w Stanach Zjednoczonych zajmujących się medycyna sportową Dr Greg Lynch (Nowa Zelandia) – specjalista medycyny sportowej i MDT Dr Grant Watson (Nowa Zelandia) – specjalista w zakresie diagnostyki i leczenia stawów obwodowych Dr Helen Clare (Australia) – specjalista w Mechanicznym Diagnozowaniu i Terapii ........
Dojazd na Zjazd Delegatów
2015-05-23 15:45:50
Szanowni Państwo, po dojeździe do Kielc kierujemy się na Opatów drogą S74 i w miejscowości Cedzyna odbijamy w kierunku Mąchocic. Od strony Opatowa nie dojeżdżamy do Kielc tylko w miejscowości Cedzyna kierujemy się na miejsce spotkania.
Wybory do Zarządu Głównego
2015-05-03 11:56:11
Szanowni Państwo! Za niecały miesiąc delegaci obecni na Walnym Zgromadzeniu będą wybierać członków nowego Zarządu Głównego, w związku z powyższym ja ze swojej strony pragnę podziękować za ostatnich 8 lat, gdy dzięki Waszej woli mogłem działać w Waszym imieniu. Robię to za pośrednictwem strony internetowej, ponieważ nie ze wszystkimi których znam i którym chciałbym podziękować osobiście, będę mieć taką możliwość. Pragnę również wyrazić nadzieję, że członkowie kolejnego Zarządu Głównego wybrani przez Was, będą mieć możliwość współpracy i działania (tak jak obecny Zarząd) z korzyścią dla naszego środowiska. Dziękuję wszystkim członkom Zarządu Głównego i przepraszam za trochę prywaty. Z-ca Przewodniczącego Zarządu Głównego Robert Włodarczyk
Zjazd Delegatów
2015-04-27 21:24:13
Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego ”Fizjoterapia” informuje, że dn.30-05-2015r. organizuje Zjazd Delegatów, na który zobowiązani są przybyć przedstawiciele Organizacji Zakładowych OZZ ”Fizjoterapia”. Jest to Zjazd kończący kadencję obecnego Zarządu i zgodnie z Statutem należy wybrać członków nowego Zarządu. Zjazd organizujemy w hotelu „Przedwiośnie” w Mąchocicach Kapitulnych k/ Kielc.Prosimy do 08 maja 2015r. przysłać listę uczestników Zjazdu. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię przelewu oraz podać terminy i ilość noclegów, jeśli takie zgłaszamy.
Radosnych i spokojnych Świąt.
2015-04-03 21:36:13
Wszystkim członkom Związku , naszym sympatykom i znajomym składamy życzenia zdrowych spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy. Zarząd Główny.
Kasy fiskalne dla fizjoterapeutów ?
2015-03-29 14:19:59
Czy fizjoterapeuci prowadzący działalność gospodarczą w prywatnych gabinetach są zobowiązani do posiadania kas rejestrujących? Więcej na ten temat w artykule do którego macie Państwo odnośnik: http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/fizjoterapeuci-musza-posiadac-kasy-fiskalne
Posiedzenie Komisji Zdrowia - Ustawa o Zawodzie Fizjoterapeuty.
2015-03-20 13:07:28
W dniu 19.03.2015 r miało miejsce posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, tematem obrad była "Ustawa o Zawodzie Fizjoterapeuty". Na posiedzeniu byli obecni członkowie Komisji Zdrowia, Minister zdrowia, oraz zaproszeni goście reprezentujący środowisko medyczne; przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, oraz Związków zawodowych miedzy innymi i OZZ "Fizjoterapia". Po wystąpieniu posła PSL Dariusza Dziadzio (notabene fizjoterapeuty), argumentującego konieczność uchwalenia Ustawy, zabrali głos posłowie z Komisji Zdrowia i zaproszeni goście. Posiedzenie zaowocowało powołaniem Podkomisji, składającej się z siedmiu posłów mających za zadanie dalszą pracę nad ostatecznym projektem Ustawy. Zainteresowanych relacją z obrad proszę o wklejenie kodu na pasek przeglądarki. http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#FCE6B258A7ACD8B6C1257E0500379044
Konferencja
2015-03-12 10:57:47
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji "Od dzieciństwa do dorosłości z Porażeniem Mózgowym", mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu, która odbędzie się w Poznaniu, w dniu 17 -20 czerwca 2015 – szczegóły na stronie: http://www.eemcpdm2015.pl/teksty.php?plik=index.php
Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty - prace sejmowe
2015-02-26 20:05:24
W odnośnikach poniżej możecie Państwo poczytać, o pracach i opiniach Sejmowych Komisji na temat "Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty" http://www.fizjoterapeuci.org/zalaczniki/Opinia%20merytoryczna%20do%20projektu%20ustawy%20autorstwa%20PSL-PTF.pdf http://www.fizjoterapeuci.org/zalaczniki/Opinia%20prawna%20do%20projektu%20ustawy%20autorstwa%20PSL-PTF.pdf
Konferencja
2015-02-18 21:17:09
Szanowni Państwo Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w IX edycji konferencji „Pomóżmy lepiej żyć” organizowanej w dniu 24.04.2015 r. w ramach targów Rehmed-Plus w Kielcach. W tym roku Organizatorzy zapraszają na dwie sesje: Sport skuteczną formą kompleksowej rehabilitacji osób w niepełnosprawności i Diagnostyka i terapia stopy – szczegółowy program na: www.targikielce.pl Zapraszają Przewodniczący Komitatu Organizacyjnego Dr Wojciech Kiebzak Komitet Naukowy Dr Anna Opuchlik
Instytut Mackenziego Polska zaprasza na kursy techników fizjoterapii
2015-01-20 20:44:20
Informacja ze strony Instytutu MacKenziego Polska KURSY DLA TECHNIKÓW FIZJOTERAPII | Dodano: 2015-01-07 Szanowni Państwo, z racji braku studiów pomostowych dla techników fizjoterapii oraz w wyniku zakończenia kształcenia w ramach policealnych szkół zawodowych, Instytut McKenziego Polska podjął decyzję, że od 2015 roku technicy fizjoterapii mogą uczestniczyć w szkoleniach z zakresu Metody Mechanicznego Diagnozowania i Terapii wg McKenziego. Decyzja ta jest podyktowana faktem, że pomimo braku wykształcenia wyższego, technicy posiadają duże doświadczenie zawodowe. Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest czynne wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, które należy potwierdzić stosownym dokumentem. Z poważaniem Tomasz Stengert Prezes Instytutu McKenziego Polska
Do góry

statystyki www stat.pl